Giúp đỡ học sinh nghèo là mục tiêu của Doanh Nghiệp. Hơn 30 năm qua, trên địa bàn Tỉnh Gia Lai hằng năm Doanh Nghiệp đã chi từ 70 đến hơn 100 triệu cho các trường trong Tỉnh Gia Lai như trường Hùng Vương, trường Cù Chính Lan, trường Nguyễn Huệ, xã Gào thuộc thành phố Pleiku, xã Krom huyện Kbang tỉnh Gia Lai, một xã dân tộc miền núi để giúp đỡ các em học sinh nghèo và các hoạt động nhân đạo như giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, cưu mang một số người cao tuổi neo đơn.

Giúp đỡ học sinh nghèo là mục tiêu của Doanh Nghiệp. Hơn 30 năm qua, trên địa bàn Tỉnh Gia Lai hằng năm Doanh Nghiệp đã chi từ 100 đến hơn 150 triệu cho các trường trong Tỉnh Gia Lai như trường Hùng Vương, trường Cù Chính Lan, trường Nguyễn Huệ, xã Gào thuộc thành phố Pleiku, xã Krom huyện Kbang tỉnh Gia Lai, một xã dân tộc miền núi để giúp đỡ các em học sinh nghèo và các hoạt động nhân đạo như giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, cưu mang một số người cao tuổi neo đơn.

   
 Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó
Vui tết cùng đồng bào vùng sâu


Với quan niệm kiến thức là nền tảng của sự phát triển cho một quốc gia hay trong phạm vi gia đình, Doanh Nghiệp rất tâm đắc được giúp đỡ các em học sinh nghèo.
Ước gì Doanh Nghiệp được phát triển bền vững, lớn mạnh sẽ có những chương trình giúp đỡ qui mô hơn để phát huy chất xám của giới trẻ trong cả nước và giúp đỡ những người không nơi nương tựa, cơ hàn.

Vui tết cùng đồng bào vùng sâu
Vui tết cùng đồng bào vùng sâu
   
Vui xuân cùng đồng bào vùng sâu
Vui xuân cùng đồng bào vùng sâu

 

Cà phê Thu Hà tặng học bổng 20 xuất cho Học sinh nghèo, mỗi xuất 500.000 vnd Tại Trường Nguyễn Huệ Tp Pleiku, Tỉnh Gia lai Năm học 2011 -2012